Türkiye Mobil İnternet Kullanımı Verileri

Türkiye İstatistik Kurumunun Ağustos 2016 tarihli raporuna göre, İnternet kullanan 16-74 yaş aralığındaki  nüfusunun payı 2008 senesinde elde edilen verilere oranla neredeyse ikiye katlandı. İnternet kullanımındaki bu oran 2016 yılının başında 32,2’den % 58,3’e çıktı.

Demografik olarak ele alındığında erkek İnternet kullanıcı sayısının daha fazla olmasına karşın 2008’den bu yıla kadar olan büyüme içerisinde kadın ve erkek kullanıcı sayıları neredeyse eşitlenmiş orandadır.

Ülkemizdeki İnternet Kullanıcılarının Cinsiyete göre, 2008-2016 yılları aralığındaki değişimi;

Türkiye’deki mobil İnternet kullanıcılarının 2008 / 2016 yılları arasında cinsiyete göre dağılımı.

Özellikle son üç aylık dilimde İnternet kullanan nüfusun yüzdesi yıllık oranda neredeyse katlanarak artarken cinsiyet ve toplam kullanıcı sayısında en büyük sıçrama 2015 ve 2016 yılları arasında gerçekleşmiş durumda.

2015 yılında Türkiye’nin erkek nüfusunun yaklaşık % 61’i İnternet kullanıcısıyken; bu rakam 2016 senesinde % 68’i bulmuş durumda. Kadınların İnternet kullanımı ise % 42’den% 49’a yükselmiş durumda.

Sahip Olunan Cihazlar  2013 / 2015

Nisan 2016’da yayınlanan bir Deloitte raporuna göre 18-50 yaşları aralığında nüfusun % 67’si 2013 senesinde  bir akıllı telefona sahipken bu rakam 2015 senesinde % 85’in üzerinde seyretmektedir.

Bununla birlikte ülkemizde dizüstü bilgisayar ve tabletlerin kullanım oranlarında ciddi bir artış gözlenirken bu durum İnternet kullanıcılarının artmasına katkıda bulundu. Bununla birlikte akıllı telefonlar, geçen yıl itibarıyla açık arayla, en çok kullanılan İnternet erişim cihazları arasında yer almaktadır.

Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının (% 51,2) İnternet kullanıcı olduğu, bu rakamın %75’inin yani başka bir deyişle İnternet kullanan her dört kişinden üçünün bir akıllı telefon sahibi olduğu, % 28,6’sının ise bir tablete sahip olduğu bilinmektedir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir